Logo
Logo
zavolajte nám tel.  0905 80 80 83 | PREDAJŇA | CYKLO a SKI SERVIS | BLOG
Po-Pia: 9.00-18:00 So: 9.00-12.00

 

 

Propozície

pro-body sport team a obec Ruskov usporiada 4 . kolo VRL časovku jednotlivcov

Dátum a miesto:                22.06.2024 Ruskov
Riaditeľ pretekov:              Ing. Jakub Kurty a Pavol Halža
Organizátor pretekov:      pro-body sport team o.z. , obec Ruskov a Dobrovoľný hasičský zbor Ruskov
Autor trate:                         Pavol Halža                   
Zdravotná služba:             Dobrovoľný hasičský zbor Ruskov
Hlavný rozhodca:               deleguje VRL

Kategórie VRL cestné bicykle:

Ženy: A, B, handbike 

Muži: Elite VRL, A,B,C,D,E, kadeti, handbike

Kategórie časovkátske bicykle + triatlonové časovky:

Muži: bez rozdielu veku 
Ženy: bez rozdielu veku

POZOR! KATEGÓRIA JE MIMO BODOVANIA VRL, NO BUDE ZVÝHODNENÁ ATRAKTÍVNYMI CENAMI ABY SÚBOJ BOL ROVNOCENNÝ!
Chceme vás vyzvať aby tí ktrorí prídete na časovke ste sa halásii do tejto kategórie. Ak chcete bodovať v rámci VRL príďte na klasickom cestom bicykli a prihláste sa do kategórie VRL. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!

Štartovné vopred prihlásený: 20€ (s vlastním čipom 16€) 15€ kadeti, muži D, E (s vlastním čipom 10€)

Pri prihlásení v deň štartu je štartovné stanovené na 30€. 

Prihlasovanie vopred online bude ukončené 20.06.2024 o 19 hod. Pretekári , ktorý sa prihlásia v deň štartu strácajú nárok na stravný lístok. Prihlásenie online na stránke pretekaj.sk alebo vychodroadliga.eu.  

Kancelária pretekov: 22.06.2024 od 09,30 hod do 11,00 hod. Obecný úrad obce Ruskov.

Priebeh pretekov: preteká sa v intervalových štartoch po kategóriách po 1 minúte, štart prvého pretekára je o 12:30. poradie a čas štartu pretekárov bude zverejené najneskor 30minut pred štartom prvého pretekára. 

Trať: 

okruh dĺžka 16,25km, prevýšenie 99 m
štart Ruskov, Blažice, Bohdanovce, Nižný čaj, Vyšný čaj, Olšovany, Ďurkov, cieľ Ruskov

Technické ustanovenia:

  • V cene štartovného je obed a občerstvenie
  • Prvý traja pretekári budú odmenený medailami a vecnými cenami
  • Po dojazde do cieľa je každý pretekár bez vlastného čipu povinný vrátiť čip organizátorovi

Záverečné ustanovenia:

  • Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
  • Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní
  • Je zakázané podávať občerstvenie účastníkom časovky.
  • Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
  • Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
  • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude pretekár diskvalifikovaný
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Protesty:

Podanie protestu môže pretekár podať najneskôr 10 min po dojazde posledného pretekára a to písomnou formou a zložením 20 eurovej kaucie, ktorá sa pri uznaní porušenia súťažného poriadku protestujúcemu vráti v prípade nepodstatného protestu kaucia prepadá v prospech VRL.

REGISTRÁCIA BUDE SPUSTENÁ V APRÍLI 2024

 

 

 

 

 

Filter
Cena