Logo
Logo
zavolajte nám tel.  0905 80 80 83 | PREDAJŇA | CYKLO a SKI SERVIS | BLOG
Po-Pia: 9.00-18:00 So: 9.00-12.00

 

 

Propozície

pro-body sport team a obec Ruskov usporiada 5. kolo VRL časovku jednotlivcov

Dátum a miesto:                22.06.2024 Ruskov
Riaditeľ pretekov:              Ing. Jakub Kurty a Pavol Halža
Organizátor pretekov:      pro-body sport team o.z. , obec Ruskov a Dobrovoľný hasičský zbor Ruskov
Autor trate:                         Pavol Halža                   
Zdravotná služba:             Dobrovoľný hasičský zbor Ruskov
Hlavný rozhodca:               deleguje VRL

Kategórie VRL cestné bicykle:

Ženy: A do 39 rokov, B nad 39 rokov, handbike 

Muži:
Kadeti  2009-2008
Juniori 2007 - 2006
Elite     2005- 1995
Muži A 1994 - 1985
Muži B 1984 - 1975
Muži C 1974 - 1965
Muži D 1964 - 1960
Muži E 1959 a starš
handbike

Kategórie časovkátske bicykle + triatlonové časovky:

Muži časovka: bez rozdielu veku 
Ženy časovka: bez rozdielu veku

POZOR! KATEGÓRIA JE MIMO BODOVANIA VRL, NO BUDE ZVÝHODNENÁ ATRAKTÍVNYMI CENAMI ABY SÚBOJ BOL ROVNOCENNÝ!
Chceme vás vyzvať, aby tí ktorí prídete na časovke, ste sa hlásili do tejto kategórie. Ak chcete bodovať v rámci VRL príďte na klasickom cestom bicykli a prihláste sa do kategórie VRL. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť! Jazdíme FAIR PLAY !

Štartovné vopred prihlásený:

Zaplatené na mieste : 20€ (s vlastním čipom 16€) 15€ kadeti, muži D, E (s vlastním čipom 10€)

Pri prihlásení v deň štartu je štartovné stanovené na 30€. 

Prihlasovanie vopred online bude ukončené 20.06.2024 o 19 hod. Pretekári , ktorý sa prihlásia v deň štartu strácajú nárok na stravný lístok. Prihlásenie online na stránke pretekaj.sk alebo vychodroadliga.eu.  

Kancelária pretekov a prezentácia: 22.06.2024 od 09,30 hod do 11,00 hod. Obecný úrad obce Ruskov.

Priebeh pretekov: preteká sa v intervalových štartoch po kategóriách po 1 minúte, štart prvého pretekára je o 12:30. poradie a čas štartu pretekárov bude zverejené najneskor 30 minut pred štartom prvého pretekára. 

Po vyhlásení výsledokov bude TOMBOLA pre všetkých zúčastnených pretekárov.

Hlavná cena CYKLORADAR GARMIN VARIA RTL 515!  

Podmienky učasti v TOMBOLE: do tomboly je zaradený každý štartujúci pretkár so svojim štartovým číslom. Cena bude odovzdaná len osobne pretekárovi. Nie je možné prebrať cenu za iného pretkára. Žrebujú sa čísla až do vtedy, kým si neprevezmen cenu vylosovaný pretkár s číslom osobne.

REGISTRÁCIA 

Trať: 

okruh: dĺžka 16,25km, prevýšenie 99 m
štart: Ruskov obecný úrad, Blažice, Bohdanovce, Nižný čaj, Vyšný čaj, Olšovany, Ďurkov, cieľ Ruskov obecný úrad

Technické ustanovenia:

 • V cene štartovného je obed a občerstvenie
 • Prvý traja pretekári budú odmenený medailami a vecnými cenami
 • Po dojazde do cieľa je každý pretekár bez vlastného čipu povinný vrátiť čip organizátorovi

Záverečné ustanovenia:

 • Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
 • Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní
 • Je zakázané podávať občerstvenie účastníkom časovky.
 • Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
 • Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
 • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude pretekár diskvalifikovaný
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
 • Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za ním spôsobené škody sebe alebo iným
 • Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené
 • Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky a zmeny smeru jazdy budú zabezpečené grafickým značením, organizátormi a políciou
 • Z priebehu podujatia môžu byť/budú realizované fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC, alebo FB stránke SZC a organizátora. Svojou účasťou dáva pretekár súhlas so zverejnením   materiálov na tieto účely
 • Počas pretekov je možné sa zbaviť odpadkov len v priestore štartu, cieľa. Pretekár, ktorý poruší toto ustanovenie bude diskvalifikovaný
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, prípadne i na zrušenie podujatia v prípade nepredvídaných okolností

Protesty:

Podanie protestu môže pretekár podať najneskôr 10 min po dojazde posledného pretekára a to písomnou formou a zložením 20 eurovej kaucie, ktorá sa pri uznaní porušenia súťažného poriadku protestujúcemu vráti v prípade nepodstatného protestu kaucia prepadá v prospech VRL.

REGISTRÁCIA 


Preteky podporili:

 

 

 

 


 

Filter
Cena